Διαδικασία παραγγελίας

Διαδικασία παραγγελίας

• Διαδικασία Παραγγελίας (Εκτυπωμένα προσκλητήρια)

Στάδιο 1ο: Παραγγελία της πρόσκλησης που σας αρέσει
Στάδιο 2ο: Κατάθεση της αξία της παραγγελίας
Στάδιο 3ο:
 Αποστολή προσχεδίων στο email σας (1-3 μέρες)

Στάδιο 4ο: Έλεγχος για λάθη και επιβεβαίωση.
                   Σε περίπτωση λάθους κάνετε αποστολή διορθώσεων.
Στάδιο 5ο: Διορθώσεις (εάν προκύψουν) και εκ νέου αποστολή των δειγμάτων.
Στάδιο 6ο: Επιβεβαίωση τελικού προσχεδίου
                   Στέλνετε email επιβεβαίωσης για να προχωρήσουμε στην παραγωγή της παραγγελία σας
Στάδιο 7ο: Παραγωγή παραγγελίας
Στάδιο 8ο: Αποστολή παραγγελίας


• Διαδικασία Παραγγελίας (Ηλεκτρονικά προσκλητήρια)

Στάδιο 1ο: Παραγγελία της πρόσκλησης που σας αρέσει
Στάδιο 2ο: Κατάθεση της αξία της παραγγελίας
Στάδιο 3ο: Αποστολή προσχεδίων στο email σας (1-3 μέρες) - (αρχείο MP4 ή JPG υψηλής ανάλησης)

Στάδιο 4ο: Έλεγχος για λάθη και επιβεβαίωση.
                   Σε περίπτωση λάθους κάνετε αποστολή διορθώσεων.
Στάδιο 5ο: Διορθώσεις (εάν προκύψουν) και εκ νέου αποστολή των δειγμάτων.
Στάδιο 6ο: Επιβεβαίωση τελικού προσχεδίου
Στάδιο 7ο: Χρήση ηλεκτρονικής πρόσκλησης

(Μπορείτε να μοιραστείτε την πρόσκληση σας με φίλου και συγγενείς)